วิธีสั่งซื้อสินค้า - ร้านพรสุมาลี www.pornsumalee.com

Go to content

Main menu:

วิธีสั่งซื้อสินค้า

 
 

How To ... < วิธีสั่งซื้อสินค้า > 
 
 


>>
ขั้นตอนที่ 1   < Email / Phone >

    แจ้งรายการ สั่งซื้อมาที่ร้าน โดยทาง  อีเมล์ โทรศัพท์ หรือ Fax

>> ขั้นตอนที่ 2  < Reply  order >

     เจ้าหน้าที่ของทางเราจะ ติดต่อกลับ เพื่อสรุปรายการสั่งซื้อ

>> ขั้นตอนที่ 3  < Payment  50% >

     ทางลูกค้า ชำระเงิน  ค่ามัดจำ  50%  และทางร้านจะเริ่มทำการผลิตสินค้า

>> ขั้นตอนที่ 4   < Confirm >

     เมื่อสินค้าเสร็จ ทางร้านจะยืนยันทางรูปภาพ หรือ ลูกค้าเข้ามารับสินค้าที่ร้าน

>>
ขั้นตอนที่ 5   < Delivery  Product >

     ทางลูกค้าชำระเงินส่วนที่เหลือ และทางเราจะทำการจัดส่งสินค้า

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Back to content | Back to main menu